NAPS

Stručni seminar - Javna nabava: Isključenje subjekata; Sukob interesa; Jednostavna nabava; Pravna zaštita

O seminaru

Isključenje gospodarskog subjekata iz postupka javne nabave (4h – 180 min)

 • Razlozi isključenja u primjeni – kroz praksu DKOM-a, Visokog upravnog suda, Europskog suda pravde
 • Dokazivanje razloga isključenja – kroz praksu DKOM-a, Visokog upravnog suda, Europskog suda pravde
 • Korištenje e-certisa (čl. 269. Zakona o javnoj nabavi) – kroz praksu DKOM-a, Visokog upravnog suda, Europskog suda pravde
 • Mjere samokorekcije – kroz praksu DKOM-a, Visokog upravnog suda, Europskog suda pravde

Sukob interesa (2h – 90min)

 • Obveze naručitelja – kroz praksu DKOM-a, Europskog suda pravde
 • Sankcioniranje sukoba interesa – kroz praksu DKOM-a, Europskog suda pravde 

Jednostavna nabava i pravna zaštita (2h – 90 min)

 • Jednostavna nabava i Zakon o javnoj nabavi
 • Jednostavna nabava i sukob interesa – kroz primjere više akata naručitelja
 • Pravna zaštita u postupcima jednostavne nabave – analiza sudske prakse

Ciljana publika

Seminar je namijenjen svim dionicima procesa javne nabave

 • naručiteljima
 • ponuditeljima
 • konzultantima te
 • ostalim zainteresiranima

Predavači: 

Ana Šoštarec dipl. iur

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu sa statusom iznimno uspješnog studenta – diploma cum laude. Položila je pravosudni ispit i od 1. listopada 2007. upisana je u Imenik odvjetnika RH. Vodi samostalni odvjetnički ured.

Redovito objavljuje stručne i znanstvene radove na temu javne nabave. Izbor iz radova o javnoj nabavi A. Šoštarec (2 rada):

 • Ograničavanje prava na žalbu u Zakonu o javnoj nabavi, u: „Hrvatska pravna revija" br. 5/2013, str. 47-59, (pregledni znanstveni rad – u koautorstvu s I. Šprajc),
 • Odvjetnici u žalbenom stadiju postupaka javne nabave – zastupnici stranaka ili nepotrebni sudionici?, u: „Hrvatska pravna revija", br. 7-8/2011, str. 43-53; (pregledni znanstveni rad – u koautorstvu s I. Šprajc
 • Kako (ne) regulirati sistem pravne zaštite u postupcima javne nabave; hrvatski slučaj, u: „Menadžment javnih nabavki (časopis za teoriju i praksu javnih nabavki)", br. 1/2015 (koautorstvu s I. Šprajc)
 • Upravni nadzor nad provedbom propisa o javnoj nabavi, u: „Pravo i porezi", br. 12/2017,(koautorstvo s I. Šprajc kao prvi autor);

Mr. sc. iur. Ivan Šprajc

Diplomirao je i magistrirao na pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručnjak je u područjima upravnog prava i prava javne nabave. Redovito objavljuje znanstvene radove na temu aktualnih pitanja javne nabave gdje je prepoznat kao jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka.

Inicirao je odluku Ustavnog suda RH o ukidanju više odredbi Zakona o javnoj nabavi iz 2011.

Autor je više radova s područja prava javne nabave:

 • Korištenje izvanrednih pravnih lijekova protiv upravnih akata Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, u: „Hrvatska pravna revija" br. 1/2015,
 • Kako (ne) regulirati sistem pravne zaštite u postupcima javne nabave; hrvatski slučaj, u: „Menadžment javnih nabavki (časopis za teoriju i praksu javnih nabavki)", br. 1/2015 (u koautorstvu s A. Šoštarec)
 • Imenovanje članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave: vladavina prava ili vladavina birokracije?, „Sveske za javno pravo", br. 34, godište 9 (2018); dostupno na: http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Sveske_za_javno_pravo_broj_34.pdf;
 • Upravni nadzor nad provedbom propisa o javnoj nabavi, u: „Pravo i porezi", br. 12/2017,(koautorstvo s A. Šoštarec kao drugi autor);
 • Odbacivanje nepotpune žalbe u Zakonu o javnoj nabavi: još jedna neustavnost?, u: „Odvjetnik", br. 07-08/2017;

 

Prijava za seminar

 • Naziv seminara: Isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave, jednostavna nabava i pravna zaštita, sukob interesa
 • Datum održavanja: 27.6.2019. godine (jednodnevni seminar)
 • Mjesto održavanja: Retel d.o.o, Sveti Duh 2-10, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • Jezik: hrvatski
 • Cijena seminara po osobi: 600 kn + PDV. Cijena uključuje sve potrebne radne materijale za seminar , izdavanje certifikata, te osvježenja u pauzama predavanja
 • Certifikat: Po završetku seminara, polaznicima će biti uručeni certifikati o pohađanju seminara
 • Predavač: Mr.sc. Ivan Šprajc,
 • Početak: 9:00
 • Trajanje: 8 sati
 • Za ovaj seminar ne odobravamo popust na ranu prijavu

 

Seminar-001-2019-JAVNA NABAVA-Aktualne teme
Ime i prezime (*)
Please let us know your name.
Titula (*)
Please let us know your name.
e-mail (*)
Please let us know your email address.
Broj telefona (*)
Please let us know your name.
Naziv organizacije (*)
Please let us know your name.
Adresa organizacije (*)
Invalid Input
Porezni broj (OIB) (*)
Invalid Input
Sektor/odjel
Invalid Input
Radno mjesto
Invalid Input
Adresa za slabje računa (*)
Invalid Input
Datum rođenja
Invalid Input
Radi slanja informacije u MINGO

Invalid Input